X

Паразитларга карши

Prazitsid ® komplek Mushuklar 4 kg dan kam
капли на холку, пипетка, 0,3 мл
Празицид®- суспензия Плюс мушук болалари
суспензия для орального применения, флакон - 5 мл
Празицид®- суспензия Плюс катта мушуклар
суспензия для орального применения, флакон - 7 мл
Празицид®- суспензия Плюс катта итлар учун
суспензия для орального применения, флакон - 10 мл
Празицид®- суспензия Плюс ўрта ва йирик зотли ит болалари учун
суспензия для орального применения, флакон - 9 мл
Празицид®- суспензия Плюс майда зотли ит болалари учун
суспензия для орального применения, флакон - 6 мл