X

Бурга ва каналарга карши

Prazitsid ® kompleks 4 kg dan ortiq mushuklar va mushukchalar uchun
капли на холку, пипетка, 0,85 мл
Prazitsid ® komplek Mushuklar 4 kg dan kam
капли на холку, пипетка, 0,3 мл
Dana ® mushukchalar va mushuklar uchun 3 kg gacha bo'lgan joy
капли на холку, 3 пипетки х 1 мл
Dana ® mushukchalar va mushuklar uchun 3 kg gacha bo'lgan joy
капли на холку, 4 пипетки х 0,6 мл